Jdi na obsah Jdi na menu

Rwanda

9. 12. 2010

 

Rwanda a Burundi (stručně a výstižně)

plane-crash-040694-assassinating-rwanda-president-juvenal-habyarimana-burundi-president-cyprien-ntaryamira.jpgAž do vyhlášení nezávislosti v roce 1962 byla Rwanda a Burundi spojeny v mandátní území Belgie Ruanda - Urundi, proto má etnický konflikt mezi Hutuy a Tutsiy mnoho společných znaků.

Rwanda získala v roce 1960 autonomii a volby vyhráli Hutuové. Již během voleb došlo ke krvavým srážkám mezi Hutuy a Tutsiy. Od roku 1959 bylo vyvražděno 20 000 až 100 000 Tutsiů. 28. 1. 1961 byla vyhlášena republika. Do té doby byli Tutsiové vždy zvýhodňováni, a proto po převzetí moci Hutuy muselo 150 000 Tutsiů v důsledku represí odejít do Burundi a okolních zemí. 1973 došlo k vojenskému převratu, zákazu politických stran a vládla jen jedna strana Národního revolučního hnutí pro rozvoj - MRND. Násilí však pokračovalo dál. V říjnu 1990 vtrhli do země bojovníci tutsijské opoziční Rwandské vlastenecké fronty ( FPR ) z Ugandy. Roku 1991byla přijata nová ústava a byly povoleny opoziční strany. Pod dohledem OSN začalo o rok později sestavováním přechodné vlády, která měla zajistit demokratické volby v roce 1995. Došlo však k rozporům a znovu propukly masové boje. Mírová dohoda o ukončení byla podepsána v srpnu 1993.

Burundi získalo nezávislost roku 1962. V roce 1965 se nezdařil hutuský státní převrat a to vedlo k popravě většiny hutuských politiků. V roce 1972 Tutsiové zmasakrovali na 100 000 Hutuů a roku 1988 Hutuové zahájili ozbrojené vystoupení proti Tutsiům. V reakci na to bylo 20 000 Hutuů zabito a 50 000 uprchlo do sousední Rwandy. Od 90.let se objevují náznaky liberalismu a pluralismu. V červnu 1993 se konaly první svobodné volby a vyhrála hutuská Fronta za demokracii v Burundi ( FRODEBU ).

Po smrti prezidentů Rwandy a Burundi při leteckém neštěstí v dubnu 1994 ve Rwandě, vypukla krvavá válka , zejména mezi Hutuy a Tutsiy ( jen za první měsíce bylo zabito 500 000 lidí a přes 3 miliony obyvatel uprchlo do sousedních zemí ). Hutuové ve Rwandě začali vyvražďovat Tutsie. Tato genocida byla označena za jednu z největších ve 20. stol.. Situace se zhoršila v červenci, kdy tutsijská Rwandská vlastenecká fronta vyhlásila vítězství a ovládla dvě třetiny Rwandy. V důsledku toho uprchlo na 1,2 milionu obyvatel hlavně do Zairu. Zde působí vojáci poražené rwandské armády - Ozbrojené síly Rwandy - FAR. Návrat uprchlíků umožnil letecký most Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ( UNHCR ) 1997.

Boje však pokračují neustále, nic nevede k uklidnění v obou zemích. Neustále přibývá obětí, dosud nikdo nenašel způsob, jak nesvár mezi Hutuy a Tutsiy zmírnit nebo zastavit. Poslední zprávy hovoří o připravované dohodě o ukončení konfliktu v tanzanské Arushy, ale ta je neustále odkládána.

______________________________________________________________________

 

rwanda-genocide-bodies.jpg

_

Klíč ke genocidě (vysvětlení)

Co se vlastně roku 1994 stalo v malé lidnaté, ba přelidněné zemi s dnes mimochodem pravidelně rostoucí, ale stále velmi slabou ekonomikou? Abychom si pokud možno přesně odpověděli, musíme se vrátit do éry koloniální nadvlády. Do časů v Evropě tehdy oslavovaných pokusů řady vlivných zemí uchvátit další a další cizokrajné oblasti. Rwandu zpočátku ovládalo Německé císařství, nahrazené po prvním světovém konfliktu Belgičany. Oba podmanitelské státy postupovaly v zásadě stejně, tedy při správě území upřednostňovali ze dvou hlavních etnik, Tutsiů a Hutů, prvně zmíněné, kteří byli ve výrazné menšině (asi desetina obyvatelstva). Leč kvůli převažujícím tělesným charakteristikám lépe vyhovovali rasistickým představám podmanitelů. Objevily se polopravdy a mýty o jejich původu, přičemž v minulosti pro soužití obou skupin nepodstatná kmenová příslušnost se stala klíčem k získání výhodného sociálního postavení. A tím se přirozeně vytvářelo jisté společenské napětí… Pozoruhodný obrat ve vývoji místní pospolitosti nastal, když minoritní, majetnější Tutsiové upadli v podezření, že straní komunistickým myšlenkám, načež byli vládnoucími Evropany pro změnu podporováni Hutuové. Dřívější situací frustrovaná většina zase hleděla řádně oplatit menšině. Historie se opakovala s obrácenými znaménky, tudíž není tak úplně divu, když za hranice začali prchat příslušníci kmene Tutsi. V cizích zemích mnozí z nich vstoupili do v podstatě partyzánských jednotek, jež na samém počátku devadesátých let minulého století vpadly do otčiny, aby si vydobyly ztracené postavení. Měření sil vedlo k vystupňování propagandy ze strany dosavadní vlády prezidenta Habyarimana, jenž se sám chopil moci pučem, takže v jejím pojetí ztratili nepřátelé lidskou podobu. Získali přezdívku „švábi“. Samozřejmě, existovaly pokusy o smírné řešení. Byly učiněny konkrétní kroky ke zformování široké přechodné vlády, ale bohužel se ukázalo, že ze strany řady vlivných skupin znamenala myšlenka narovnání sporů pouhopouhou zástěrku pro další rázné kroky. Nenadálý úder, jakousi novou „bartolomějskou noc“. Při návratu hlavy státu z příslušných rokování v Tanzánii bylo její letadlo zlikvidováno protiletadlovými raketami.

100 dní inferna

Dodnes není spolehlivě prokázáno, kdo stál za zákeřným útokem, nicméně vzápětí zahájený masový, dle seznamů osob vedený útok na všechny, byť sebepokojnější Tutsie (nebo umírněné, což mohlo znamenat i k agresím neochotné Hutuy) jasně ukazuje, komu atak, při němž zahynuli dva prezidenti, jeden náčelník generálního štábu a francouzští piloti, prospěl. Do čela země pověstné svou společenskou konformitou se dostala nevýrazná postava, loutka a hekatomba mohla začít. Reálně panovala (z)vůle armády, policie, zlopověstné milice Interahamwe a dalších, neorganizovaných „dobrých lidí“, postupujících podle vzorců místně obvyklé masovosti. S tím samozřejmě souviselo vyřizování starých účtů, záští nebo silný podnět hmotné bídy čili možnost chudiny se obohatit při vraždění zpravidla bohatších tutsijských sousedů. Široká krvavá účast občanů jednoho etnika měla však, což je nutné v zájmu objektivity zdůraznit, i jiné příčiny, jelikož vskutku platilo, že kdo neočistí vlast od vředu, jako by byl nákazou sám. Černobílé hodnocení genocidy proto rozšiřuje fakt shora zmíněného zabíjení smířlivějších Hutuů, jež bylo hojné hlavně v rané fázi krajně neblahého procesu. V pojetí šovinistických extremistů se totiž jevili nevlastenecky čili zrádně, kdežto druzí byli propagandou již dávno „zbaveni lidskosti“, takže byli nazýváni „švábi“. Jenom menšina ze statisíců obětí měla „štěstí“, že zahynula kulkou, neboť málo aktérů hodně materiálně motivovaného zabíjení třímalo palnou zbraň. Většina lidí sešla ze světa skrze ostří mačet či podobných pracovních nástrojů. Likvidace často výhradně pomyslných nepřátel se stala čímsi velmi blízkým nádeničině. Zní to hrozivě, nicméně je ověřenou skutečností, že tehdejší organizátoři a štváči každodenně rozsévali po rozhlasových vlnách nenávist (zde můžeme znovu snadno odhalit zásadní vliv moderních sdělovacích prostředků na veřejné mínění). A to zvoláním: „Ahoj, dobré ráno, už jsi začal pracovat?“ Ukrutné události, které se před časem dočkaly silného uměleckého ztvárnění, v němž byla vyzvednuta hodnota stovek životů zachráněných obětavostí jediného člověka, hotelového manažera Paula Rusesabaginy, ukončil – také díky liknavosti a postrannímu i zbabělému jednání mocností, zejména „sladké Francie“ – teprve po mnoha týdnech další postup invazních tutsijských protivládních jednotek vedených Paulem Kagamem.

Od genocidy k prospěritě

Přesné údaje o počtu obětí nejsou pochopitelně k dispozici. Odhady, jež sčítají oběti přímých bojů i genocidy, docházejí k osmi stům tisícům zemřelých. Z toho asi půl milionu z minoritní skupiny. Logickým důsledkem úbytku obyvatelstva doprovázeného „biblickým“ exodem se staly všemožné trvalé ztráty a z hlediska Hutů pozbytí klíčového postavení ve společnosti usilující o vyrovnání se s minulostí. Nebude proto asi velkým překvapením, že postgenocidní Rwandská republika prezidenta Paula Kagameho, jemuž nedávno volby přiřkly druhý sedmiletý prezidentský mandát, usiluje o co největší národohospodářský vzestup (otupení ekonomicky laděných rozbrojů), zakazuje uvádět kmenovou příslušnost svých občanů, úzce spolupracuje s církví a mírotvorně vystupuje v oblasti Dárfúru. I to může být cestou, skutečnou prací na usmíření. Přestože ze šikany svých protikandidátů a 93 procent hlasů přízně veteránu občanské vojny možno vyvodit tradiční „africký“ přístup k demokracii, což staronové hlavě Rwandy vyneslo kritiku lidskoprávních organizací, nesporné výsledky a s tím související prestiž předákovi v Kigali upřít nelze.  Za jeho vlády se Rwanda přeměnila ze hřbitova a zbořeniště ve společenství usmíření, kde přes polovinu poslaneckých lavic obsadilo jemnější pohlaví, či ve skutečně rychle rostoucí ekonomiku (inspirací má být například Jižní Korea), jež u zahraničních investorů vzbuzuje důvěru. Mluví se o zázraku černého kontinentu. Samozřejmě nelze úplně vyloučit návrat přízraků (nedávných) krajních animozit, co na obdobném půdorysu sužovaly též sousední Burundi, celkově však většina nastolených trendů nasvědčuje tomu, že též geopoliticky nově orientovaná Rwanda má vysoké šance vyhnout se do budoucna přízrakům dějin.

_____________________rwanda6.jpg___________________________________________________

 

Události ve Rwandě

Prvními obyvateli Rwandy byli Twaové. Žili v pralesech Rwandy jako lovci a sběrači. Twaové stále ve Rwadně žijí, ale tvoří dnes méně než jedno procento celkové populace.

1000-1500 Nové skupiny lidí migrují do střední Afriky. Jsou to Hutuové, farmáři, kteří vypalují lesní plochy, aby získali pole. Hutuové jsou ovládáni místními vládci.

1600-1800 Nová skupina vyšších lidí migruje do střední Afriky ze Súdánu a Etiopie. Jsou to Tutsiové a jsou to pastevci dobytka. Velmi brzo se z nich stávají vládci větší části Rwandy, kromě území na severu. Tato část je ovládána feudálními tutsijskými vládci. Povinností Hutuů je pracovat zdarma pro Tutsije a dodávat jim výtěžky z polí. Hutuům je na oplátku povoleno pěstovat dobytek na Tutsijské půdě a je jim zajištěna vojenská ochrana. Sňatky mezi Hutuji a Tutsiji jsou časté.

1894 Do Rwandy přicházejí první evropští objevitelé. Ve stejném roce se evropské vlády dohodly na rozdělení střední Afriky. Rwanda, současně s dnešním Burundi, se stává součástí německé východní Afriky. Aby Němci měli populaci Hutuů ve Rwandě pod kontrolou, dosazují do severní Rwandy tutsijské vládce. Podporují Tutsije i jinými způsoby - Tutsiům je poskytnuto evropské vzdělání a jsou poté nasazováni do německých kolonií jako správci a administrátoři. Tato podpora z německé strany prohlubuje rozdíly mezi Hutuji a Tutsiji.

1900-1910 Francouzští katoličtí misionáři přicházejí do oblasti. Také římskokatolická církev uznává vyšší postavení Tutsiů. To má sloužit k dalšímu zvýraznění rozdílů mezi Hutuji a Tutsiji.

1911 Odpor v severní Rwandě proti Tutsiům, Němcům a římskokatolické církvi vzrůstá. Vede to ke krátkodobým povstáním v části severní Rwandy.

1916 Během první světové války je Burundi okupována Belgičany, kteří do země vstupují ze sousedního Belgického Konga.

1918 Po porážce Německa v první světové válce přebírá vládu nad dnešní Rwandou a Burundi Belgie jako mandát Ligy Národů. Země je známa jako Ruanda-Burundi. I Belgičané podporují malou skupinu bohatých Tutsiů, kteří pracují jako správci. Hutuové jsou odstraněni ze všech mocenských pozic v Ruandě-Urundi a je jim odepřeno vyšší vzdělání. Belgičané zavádějí identifikační karty, na kterých je uváděna etnická příslušnost. Tyto karty jsou užívány po celé 20. století a pomáhají zabijákům identifikovat své oběti.

1945-1948 Po vytvoření OSN vykonává roli správce státu Ruanda-Burundi Belgie. OSN přesvědčuje Belgii, aby se ve Ruandě-Burundi zasadila o nastolení demokracie a nezávislosti.

1950-1960 Vznikají první Ruandsko-Urundské politické strany. Jsou vytvořeny na základě etnických a regionálních zákonitostí. Současně s nárůstem počtu nových politických stran mění Belgičané své zaměření a rozhodnou se podporovat Hutujskou většinu.

1959-1960 Hutujští političtí vůdci trvají na nutnosti velkých změn ve Ruadně-Urundi. Tutsijští vůdci odporují. Narůstá napětí a posléze i násilí. Hutuové se vzpírají vůli tutsijských vůdců, později jsou i proti belgickým kolonizátorům a dále proti široké tutsijské populaci. Přes 10.000 Tutsiů je zabito a dalších 120000 lidí prchá do Ugandy a dalších přilehlých zemí. Mnoho uprchlíků zůstává v Ugandě až do devadesátých let.

1961 Belgičané se rozhodli opustit Ruandu-Urundi. Burundi a Rwanda směřují k nezávislosti. Ve Rwandě se koná referendum, ve kterém je rozhodnuto zrušit tutsijskou monarchii a ustavit republiku. Gregoire Kayibanda se stává prvním prezidentem Rwandy.

1962 Burundi a Rwanda se stávají samostatnými a nezávislými státy. 1963 Tutsijští uprchlíci, kteří žijí v Ugandě a Burundi, vytvořili teroristické organizace, které útočí na Rwandu. Po těchto útocích se Hutuové bojí, že by mohli být opět ovládnuti Tutsiji. Události v sousedním Burundi potvrzují tyto obavy v myslích mnoha Hutuů. Nenávist mezi Hutuji a Tutsiji je tak stále udržována. To vede k násilnostem v prosinci roku 1963, kdy je přes 20.000 Tutsiů je zabito a dalších 150.000 utíká do Ugandy a Burundi.

1969 Konají se volby a Gregoire Kayibanda je opět zvolen prezidentem. Všechna místa v parlamentu jsou obsazena Hutujskými stranami.

1972 V sousedním Burundi dochází k rozsáhlému zabíjení Hutuů. Toto zabíjení vede k odvetným útokům na Tutsije ve Rwandě. Nejméně 5.000 lidí, většinou Tutsiů, je zabito. Oběťmi zabíjení jsou především děti školního věku. Zabíjení pokračuje i v roce 1973. Panuje všeobecné podezření, že za velkou částí těchto svárů stojí vrchní velitel armády generál Juvenal Habyarimana.

1973 Generál Juvenal Habyarimana, Hutuj ze severní Rwandy, vede vojenský státní převrat a stává se prezidentem. Veškeré politické strany jsou zrušeny.

1975-1988 Je založeno Národní revoluční hnutí pro rozvoj, které je současně jedinou povolenou politickou stranou. Volby se konají v letech 1981 a 1985 a v obou vyhrává prezident Juvenal Habyarimana. Do vzdělání a zaměstnanecké politiky jsou vneseny kvóty, které se pokouší zavést rovnocenné podmínky pro všechny etnické skupiny. Také životní podmínky lidí žijících v zemědělských oblastech se zlepšují. Mnoho mírumilovných farmářů se organizuje do zemědělských družstev, ve kterých pěstují společně stromy, sdílí nástroje a prodávají plodiny.

V tomto období narůstá konflikt mezi Hutuji ze severní a jižní Rwandy. Mnoho Hutuů z jihu odporuje vládě Hutuů reprezentované prezidentem Habyarimanou ze severu.

Rwandská vláda má též obtížné vztahy se sousedící Ugandou. Přes 250.000 Tutsijských uprchlíků žije v Ugandě a mnoho těchto uprchlíků je na vysokých postech v ugandské armádě.

1989 Padá světová cena kávy, což vede ke sníženým příjmům malých farmářů. Země se propadá do dluhů a nemůže si dovolit dovoz potravin. Hladomor postihuje většinu jižní Rwandy a umocňuje současně narůstající nespokojenost.

1990 Prezident Juvenal Habyarimana souhlasí se vznikem nových politických uskupení a s vyhlášením voleb ve Rwandě. Avšak pro rwandské uprchlíky v Uganě přišly změny příliš pozdě. Na 5000 Tutsijských uprchlíků a zaútočilo na Rwandu ze sousední Ugandy. Nazývají se Rwandskou patriotistickou frontou (RPF) a většina z nich jsou dezertéři z ugandské armády. Jejich velitelem je generálmajor Fred Rwigyema, bývalý ministr obrany v ugandské vládě. RPF prohlašuje, že ve Rwandě musí dojít k rozsáhlejším politickým reformám a že prezident Juvenal Habyarimana musí opustit svůj úřad. Po úspěšných prvních týdnech ofenzívy jsou jednotky RPF donuceny k ústupu rwandskou armádou za pomoci francouzských, belgických a zairských jednotek. V bojích je zabito přes 100.000 lidí, přes 350.000 lidí je v důsledku konfliktu přemsídleno. Mnoho Tutsiů prchá v obavě před odvetnými útoky do Ugandy.

RPF se podařilo udržet malý kousek území podél hranice s Ugandou. Zde boj pokračuje. Ve zbytku země narůstá obava z toho, jak armáda na sebe přejímá většinu politické moci země.

1992-1993 Prezident Habyarimana je donucen vzdát se většiny své moci. Je vytvořena nová vláda, ve které se o moc dělí dvě umírněné strany, ale Komitét pro ochranu republiky, extremistická a rasistická strana Hutuů, je z vlády vyloučena. Na to začátkem roku 1993 odpovídají členové této strany zabíjením tutsijských a hutujských politických protivníků v severní Rwandě. Svou činnost obnovuje také RPF. Ještě mnoho Rwanďanů je zabito a přes 900.000 je přesídleno. Mnoho uprchlíků odchází do Ugandy a Burundi.

Rwandská vláda a RPF se dohodnou na příměří a OSN posílá do Rwandy misi. Mírová smlouva je nakonec podepsána v Tanzánii v červnu roku 1993.

1994 Mírová smlouva není dodržována. Mnoho politiků, podporovaných hutujskými extremisty ze severní Rwandy, zamítá možnost sdílení moci s Tutsiji. Pokládají všechny Tutsije za podporovatele RPF. Protitutsiovskou náladu také podporují někteří politikové, radiové stanice a noviny. Vláda začala trénovat a vyzbrojovat mladé hutujské muže a tvořit z nich milice známé jako interhamwe. Vláda obdržela vojenskou pomoc z Francie. 6. dubna 1994 jsou rwandský prezident Habyarimana a burundský prezident Ntaryamira zabiti při letecké havárii v Kigali. Obvinění čelí RPF. To dává signál milicím interhamwe k započetí útoků na Tutsije a oposiční Hutuje. 500.000 lidí je během dvou následujících měsíců zavražděno. Rwanďané jsou zabíjeni svými sousedy a lidmi, kterým důvěřovali. Další prchají do Burundi, Ugandy a Tanzánie.

Se začátkem masakru stáhla OSN většinu svých vojenských pozorovatelů s odůvodněním, že mírová smlouva, jejíž dodržování měli monitorovat, je již neplatná.

Rwandská patriotistická fronta vstupuje do země a odpovídá tak na proběhlé masakry. Přes 2 miliony Hutuů prchá západním směrem do Zairu v obavě před odvetnými útoky RPF. Uprchlíci se soustřeďují v táborech v okolí měst Goma a Bukavu. Mají jen něco málo majetku a jsou bez jídla. V Gomě není čistá voda a podmínky v táborech se brzy stávají otřesnými. Tisíce lidí umírá při epidemii cholery, která je způsobena nedostatkem čisté pitné vody a strašnými hygienickými podmínkami. Vysoký komisař OSN pro uprchlíky a další dobrovolné organizace nejsou na takový nápor uprchlíků připraveni a trvá to dlouhou dobu, než se jim podmínky v uprchlických táborech podaří zlepšit.

OSN posílá vojenské jednotky a reaguje tak na genocidu a podmínky v uprchlických táborech. Přestože pomáhají v přípravě pitné vody a jídla pro uprchlíky, přicházejí příliš pozdě, aby zabránili genocidě. Francouzská vláda posílá nezávislou armádu, aby zřídila bezpečná místa pro vysídlené Hutuje v jihozápadní Rwandě. Mnoho Rwanďanů však pochybuje o francouzských záměrech, protože francouzská vláda předtím dodávala zbraně vládě prezidenta Habyarimany a milicím interhamwe. Věří, že francouzská vláda se snaží pouze posílit svůj vliv ve francouzsky mluvící Africe. Francouzi opouštějí Rwandu v srpnu roku 1994.

Do července se RPF zmocnila kontroly nad hlavním městem Kigali. RPF tvoří novou vládu a přestože zahrnuje i Hutuje, opravdová moc leží na Tutsijích. Naděje na vyřešení konfliktu ve Rwandě se zdá být malá.

1995 Za minulý rok bylo od svých rodin odděleno na 100.000 Rwandských dětí. Červený kříž, Dětská nadace OSN (UNICEF) a Fond na záchranu dětí začínají svízelný proces pátrání po rodičích těchto dětí.

Milice interhamwe se začínají tvořit i v zairských uprchlických táborech. Snaží se zabránit uprchlíkům v návratu do Rwandy. Mnoho organizací dohlížejících nad lidskými právy se obává, že milice interhamwe vytvoří armádu, která vstoupí do Rwandy, což povede k dalšímu zabíjení a pohybu uprchlíků.

Ve Rwandě vzrůstají obavy týkající se dodržování lidských práv. Armáda, která je vedená Tutsiji, je obviněna ze svévolného jednání, nezávislého na vládě. Vojáci také zabíjí přes 1.000 přesídlených Hutuů.

Zaire začíná vyhánět hutujské uprchlíky. Zairská vláda dala na vědomí, že všichni rwandští uprchlíci musí pod hrozbou deportace opustit Zair. Velký počet Hutuů žijících v Zairu, Ugandě a Tanzánii se obává návratu domů kvůli odvetným útokům. Další uprchlíci se nechtějí vrátit domů, protože se aktivně zapojili do zabíjení ve Rwandě.

Přestože mnoho lidí je zadržováno ve rwandských přeplněných věznicích, zatím s žádným z těch, kteří byli obviněni ze zločinu zabití v roce 1994, nebyl zahájen soudní proces. Mnoho lidí cítí, že za genocidu budou obviněni všichni Hutuové, pokud nedojde k soudům s jednotlivci. Zahájení soudních procesů s obviněnými z vražd jednou z podmínek urovnání konfliktu ve Rwandě.

V srpnu roku 1995 je Faustin Twagiramungu, rwandský hutujský ministerský předseda, zbaven svého úřadu poté, co kritizoval armádu. To činí řešení konfliktu ještě složitějším.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Henrytix - Детский Врач Отоларинголог

29. 1. 2023 9:16

Эпидемический паротит – это острое инфекционное заболевание, при котором поражаются слюнные железы и нервная система https://www.uni-ort.ru/ultrasound
Заболевание начинается с повышения температуры, повышения слюноотделения и появления болей в области уха, которые усиливаются при жевании и глотании https://www.uni-ort.ru/ultrasound
Из-за воспаления околоушной слюнной железы впереди ушной раковины можно заметить припухлость ( увеличение щеки ) https://www.uni-ort.ru/pediatrics
Свинка может осложняться развитием орхита ( воспаление яичка ), менингита ( воспаление оболочек головного и спинного мозга ), панкреатита ( воспаление поджелудочной железы ) https://www.uni-ort.ru/promo

Подиатрия https://www.uni-ort.ru/surgery

бронхит; пневмония; бронхиальная астма; врожденные пороки сердца https://www.uni-ort.ru/nephrology

© 2023 ООО ОГРН 1127847488944 https://www.uni-ort.ru/neurology

Дифтерия – это острое инфекционное заболевание, которое характеризуется развитием воспаления на месте внедрения возбудителя https://www.uni-ort.ru/ophthalmology
Чаще болеют дети в возрасте 3 – 7 лет https://www.uni-ort.ru/surgery

Подолог не всегда является врачом https://www.uni-ort.ru/physicaltherapy
В некоторых случаях подологи могут быть специалистами по аппаратному педикюру https://www.uni-ort.ru/contacts
Подолог выполняет эстетическую коррекцию https://www.uni-ort.ru/psychology
Зачастую пациенты сперва обращаются за помощью именно к подологам https://www.uni-ort.ru/ultrasound
Подолог оценивает состояние стопы, при наличии серьезной патологии оформляет направление к подиатру https://www.uni-ort.ru/dermatology
Таким образом, подиатры и подологи работают сообща https://www.uni-ort.ru/ophthalmology

WilliamRap - Снегоуборщики Электрические Купить

29. 1. 2023 8:36

Наиболее таинственным экзотичным вариантом становится размещение домика на надежных подмостках, закрепленных на дереве https://chisteam.ru/catalog/dempfery_i_sezdy/sezd_s_bordyura_rezinovyy_sr_100_1_srednyaya_chast/
Дети, прячась среди ветвей, чувствуют себя героями приключенческих кинофильмов https://chisteam.ru/catalog/dempfery_i_sezdy/sezd_s_bordyura_rezinovyy_sr_0_55_1_srednyaya_chast/
Они с удовольствием поднимаются по лестницам, тренируя собственную ловкость https://chisteam.ru/catalog/modulnye_gryazezashchitnye_pokrytiya/gryazezashchitnoe_pokrytie_antikabluk_10/

Быстрый способ сооружения шалаша – с помощью ткани и спортивного обруча https://chisteam.ru/catalog/feny_dlya_volos/fen_dlya_volos_merida_hotel_ejb501/
Необходимо сшить с ткани шатёр, верхняя часть которого имеет размеры длины окружности обруча https://chisteam.ru/catalog/urny_dlya_razdelnogo_sbora_musora/
Нижняя часть расширена https://chisteam.ru/catalog/bunkery_metallicheskie/
Присоединяют ткань к обручу и подвешивают конструкцию к дереву https://chisteam.ru/catalog/icemelt/

Высокая функциональность https://chisteam.ru/catalog/sredstva_dlya_uborki_kukhni/opolaskivatel_dlya_mashinnoy_moyki_posudy_i_tary_v_zhyestkoy_vode_mels_a_8_5_l/
Игровые площадки для улицы рассчитаны на проведение разнообразных игр: от лепки пасочек до катания на качелях https://chisteam.ru/stat/obzor-professionalnykh-parogeneratorov-lavor-lavor-pro-dlya-klininga-chast-3-chem-otlichayutsya/
Специальные домики или навесы позволят ребенку играться при любых погодных условиях https://chisteam.ru/catalog/sportivnye_kompleksy/odinochnyy_okop_dlya_strelby_i_metaniya_granat/

При расположении площадки на территории двора необходимость в установке специального ограждения отсутствует https://chisteam.ru/about/
Если габариты приусадебного участка недостаточны, и вы планируете возвести площадку за его пределами, понадобится забор https://chisteam.ru/catalog/pokrytiya_dlya_basseynov_i_dushevykh/modulnoe_pokrytie_laguna/

Необходимо отметить, что в скейт-парке возможно проведение соревнований, мероприятий, показательных выступлений и т https://chisteam.ru/catalog/benzinovye_snegouborshchiki/snegouborshchik_stiga_snow_blizzard/
д https://chisteam.ru/catalog/reshetchatyy_nastil/
Также скейт-парк может выступать в качестве дополнительного рекламного места для компаний, специализирующихся в области товаров и услуг для спортивной индустрии https://chisteam.ru/catalog/parogeneratory/parogenerator_lavor_pro_gv_kone/

Хорошим вариантом выступают качели в форме плетеного или полотняного гамака https://chisteam.ru/catalog/benzinovye_snegouborshchiki/al_ko_snowline_55_e/
Для малышей притягательными будет конструкция, имеющая конфигурацию лодки, самолета, машины https://chisteam.ru/catalog/parkovochnoe_oborudovanie/
Они оборудуются спинками и ремнями безопасности https://chisteam.ru/catalog/podmetalki/swl_r1000_st/

DavidTovox - Купить И Установить Двери Межкомнатные

29. 1. 2023 8:30

Не секрет, что когда мы возвращаемся вечером в свою квартиру после длинного рабочего дня, то сразу же возникает желание прилечь на большой комфортабельный диван и отдохнуть https://www.legnostyle.ru/magazin-elitnoy-mebeli-v-moskve.html
В этом нам поможет элитная мебель из Италии, которая несомненно обеспечит нам высокий уровень комфорта https://www.legnostyle.ru/catalog/mebel/
Помимо своей комфортабельности, элитная мебель также будет вас радовать своей безупречной красотой https://www.legnostyle.ru/dubovye-dveri.html

Традиции и образ жизни жителей Китая существенно отличаются от европейского быта https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/dveri-iz-dereva/
Мы собрали для вас информацию о вещах, которые больше всего удивляют туристов в Поднебесной https://www.legnostyle.ru/dubovye-dveri.html

Через две недели после первого разговора с менеджером я ужинал в новой кухне https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/nestandarnye/
Отмечу мастерство и пунктуальность монтажников - пришли вовремя и сделали все на совесть https://www.legnostyle.ru/catalog/lestnici/derevannie-vintovie-lestnici/

содержат разнообразные варианты моделей для комфортного ночного отдыха https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/lestneycy/
Удобные кровати, вместительные шкафы, тумбочки, комоды и прикроватные столики оригинальной формы изготовлены из массива натуральной древесины https://www.legnostyle.ru/catalog/inter-eri/stenovie-paneli/

Министерство окружающей среды Китая вчера опубликовало неутешительную статистику, согласно которой за первые шесть месяцев 2017 года качество воздуха в городах Поднебесной значительно ухудшилось https://www.legnostyle.ru/catalog/inter-eri/peregorodki/
От загрязнения
Ценными породами в российских реалиях считаются дуб, ясень и орех https://www.legnostyle.ru/arki-iz-dereva.html
Мебель для кабинета руководителя получается стильной и красивой, так как каждая порода отличается оригинальным рисунком https://www.legnostyle.ru/elitniye-dveri-iz-massiva.html
Дуб знаменит крупными узорами коричневых, красных, бурых оттенков https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/lestneycy/
Столы, шкафы из этого материала внешне получаются представительными и солидными https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/dveri-iz-dereva/
Орех обладает серо-коричневой сердцевиной с темными вкраплениями https://www.legnostyle.ru/catalog/mebel/
В мебели он смотрится благородно https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/dveri-iz-dereva/
Что касается ясеня, то его древесина прочная https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/dveri-iz-dereva/
Однако из нее получается светлая мебель, которая не всегда подходит деловому дизайну интерьера https://www.legnostyle.ru/catalog/mebel/

Michaelbuh - What are the main differences between living in California and Oregon?

28. 1. 2023 9:46

Switching from California to Oregon can be quite a change, as there are some major differences between the two states. California is known for its warm climate and bustling cities, while Oregon is known for its lush green forests and milder weather. Additionally, California is a much more densely populated state, while Oregon is more rural and sparsely populated. https://archerggmew.blogkoo.com/details-fiction-and-moving-from-california-to-oregon-33870744 -
Shifting from California to Oregon

DennisReith - https://telegra.ph/Pin-ap-otzyvy-12-17#Пин ап отзывы

28. 1. 2023 4:27

https://telegra.ph/Igrat-v-kazino-na-dengi-na-rubli-12-17#Играть в казино на деньги на рубли
https://telegra.ph/Igrovoj-avtomat-unicorn-magic-novomatic-12-17#Игровой автомат unicorn magic novomatic
https://telegra.ph/Igrat-onlajn-besplatno-v-igrovoj-avtomat-gnom-12-18#Играть онлайн бесплатно в игровой автомат гном
https://telegra.ph/Igrat-v-avtomaty-besplatno-s-5000-12-18#Играть в автоматы бесплатно с 5000
https://telegra.ph/Bonusnyj-schet-pokerdom-kak-ispolzovat-12-17#Бонусный счет покердом как использовать
https://telegra.ph/Vse-o-online-kazino-12-17#Все о online казино
https://telegra.ph/Igrovye-avtomaty-frukt-koktejl-skachat-12-18#Игровые автоматы фрукт коктейль скачать
https://telegra.ph/Igrat-v-igrovye-avtomaty-v-yandekse-besplatno-onlajn-12-17#Играть в игровые автоматы в яндексе бесплатно онлайн
https://telegra.ph/Skachat-ehmulyatory-igrovyh-avtomatah-12-17#Скачать эмуляторы игровых автоматах
https://telegra.ph/Igrovye-avtomaty-igrat-besplatno-onlajn-sejchas-bez-sms-12-23#Игровые автоматы играть бесплатно онлайн сейчас без смс
https://telegra.ph/Film-devushka-i-kazino-12-22#Фильм девушка и казино
https://telegra.ph/Igrovoj-avtomat-starburst-igrat-besplatno-12-17#Игровой автомат starburst играть бесплатно
https://telegra.ph/Boom-casino-games-12-17#Boom casino games
https://telegra.ph/Igrovoj-avtomat-riches-of-india-mobile-onlajn-igrat-12-17#Игровой автомат riches of india mobile онлайн играть
https://telegra.ph/Vitus-ludomaniya-12-17#Vitus лудомания
https://telegra.ph/Igrovye-avtomaty-igrat-besplatno-5000-rublej-s-kreditom-12-23#Игровые автоматы играть бесплатно 5000 рублей с кредитом
https://telegra.ph/Igrovye-avtomaty-azartnye-besplatnye-onlajn-bez-registracii-12-17#Игровые автоматы азартные бесплатные онлайн без регистрации
https://telegra.ph/Igrovoj-avtomat-pervyj-klass-12-17#Игровой автомат первый класс
https://telegra.ph/Igrovoj-avtomat-krejzi-frukt-igrat-besplatno-pomidory-12-23#Игровой автомат крейзи фрукт играть бесплатно помидоры
https://telegra.ph/Kak-podnyatsya-na-vulkane-12-18#Как подняться на вулкане
https://telegra.ph/Igrovye-avtomaty-igrat-besplatno-onlajn-ot-novomatik-12-23#Игровые автоматы играть бесплатно онлайн от новоматик
https://telegra.ph/Princip-raboty-igrovogo-avtomata-kak-12-17#Принцип работы игрового автомата как
https://telegra.ph/Skachat-igrovye-avtomaty-vulkan-rossiya-12-16#Скачать игровые автоматы вулкан россия
https://telegra.ph/Kak-vyigryvat-v-igrovyh-avtomatah-s-obezyankami-12-22#Как выигрывать в игровых автоматах с обезьянками
https://telegra.ph/Atronic-igrovye-avtomaty-12-23#Atronic игровые автоматы

TimothySiG - MOM TAKES A IN SEX PORN

27. 1. 2023 17:25

Jean, his mommy's younger sister, arrived at the dynasty fulgorous and initial on Saturday morning.

"Hi squirt," she said. Rick didn't feel envious the slam it was a nickname she had assumed him when he was born. At the convenience life, she was six and design the monicker was cute. They had unendingly been closer than most nephews and aunts, with a standard hardly girl notion function she felt it was her fealty to relieve liberate worry of him. "Hi Jean," his female parent and he said in unison. "What's up?" his mother added.

"Don't you two remember, you promised to remedy me clutch some furniture peripheral exhausted to the сторидж shed at Mom and Dad's farm. Didn't you attired in b be committed to some too Terri?"

"Oh, I completely forgot, but it doesn't essentials for it's all separated in the underwrite bedroom." She turned to her son. "Can you usurp Rick?"

"Yeah," He said. "I've got nothing planned for the day. Tod's out-moded of town and Jeff is not feeling up to snuff in bed, so there's no one to hover out with."

As husky as Rick was, it was motionless a myriad of work to burden the bed, chest and boxes from his aunts house and from his own into the pickup. Finally after two hours they were poised to go. Rick covered the responsibility, because it looked like rain and even had to inspire a link of the boxes centre the odds locale it on the heart next to Jean.

"You're going to experience to participate in on Rick's lap," Jean said to Terri, "There won't be adequate dwelling otherwise."

"That drive be alright, won't it Rick?" his mummy said.

"Well as prolonged as you don't weigh a ton, and swallow up the intact side of the odds," he said laughing.

"I'll acquire you separate I weigh a specific hundred and five pounds, unfledged humanity, and I'm one five foot three, not six foot three." She was grinning when she said it, but there was a little piece of smugness in her voice. At thirty-six, his mother had the body and looks of a high coterie senior. Although few boisterous shape girls had 36C boobs that were non-restricted, undeviating and had such flagrant nipples, together with a horde ten ass. Calling his notice to her body was not the pre-eminent doodad she could be suffering with done.

He settled himself in the posteriors and she climbed in and, placing her feet between his, she lowered herself to his lap. She was wearing a unimportant summer dress and he had seen only a bikini panty profession and bra at the mercy of it. He instanter felt the fervour from her body flow into his crotch area. He turned his mind to the highway ahead. Jean pulled away, and moments later they were on the country approach to the lease, twenty miles away.
https://bragx.com/videos/3569/hidden-camera-my-femboy-seduces-me-while-i-watch-tv-full-video-on-only-fans-thustin69/

Michaelbuh - What are the main differences between living in California and Oregon?

27. 1. 2023 14:26

Moving from California to Oregon can be quite a change, as there are some major differences between the two states. California is known for its warm climate and bustling cities, while Oregon is known for its lush green forests and milder weather. Additionally, California is a much more densely populated state, while Oregon is more rural and sparsely populated. https://archerggmew.blogkoo.com/details-fiction-and-moving-from-california-to-oregon-33870744 - Relocating from California to Oregon

Stevennoure - Заработок в интернете

27. 1. 2023 8:18

Бери и повторяй, заработок от 50 000 рублей. https://vk.com/zarabotok_v_internete_dlya_mam

Warrenskank - Фитинги Цена

25. 1. 2023 5:25

Использование крепежа с перфорацией делает сборку простой, а изделие надежным и долговечным https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=726_781&product_id=4293
Все подобные элементы универсальные, благодаря большому количеству отверстий несложно регулировать углы сочленения, количество метизов, обеспечив долговечность и надежность крепления https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=726_974_988_989&product_id=4916

Шпилька Крепежное изделие в форме цилиндрического стержня с наружной резьбой на обоих концах или на всей длине стержня https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=726_1140_1066&product_id=5210
Штифт Крепежное изделие в форме цилиндрического или конического стержня для фиксации изделий при сборке https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1163_1645_1689

В сортамент крепежных изделий также входят скобы, костыли, ерши, накладки, анкеры и другие изделия, изготовляемые из низкоуглеродистой стали, которые применяются в строительстве, на железнодорожном транспорте https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=1811_1817_1965&product_id=12655

В том случае, если планируется работать с гвоздями очень большого размера, целесообразно будет использовать пневмоинструмент https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=726_553_570
Без лишних временных и трудовых затрат забить такие гвозди позволит пневматический нейлер, который специалисты иначе называют гвоздезабивателем https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=726_866

В зависимости от содержания в атмосфере коррозионно-актив-ных агентов, климата и условий размещения изделий установлены четыре категории условий хранения металлоизделий: легкие, средние, жесткие, очень жесткие https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=683_453&product_id=1654

Крепежными называют изделия, предназначенные для соединения различных деталей, узлов и конструкций https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1811_1814_1978
К ним относятся винты, болты, гайки, штифты, заклепки, шурупы, гвозди, скобы и др https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=726_974_988
Крепежные изделия изготовляют из проволоки и пруткового проката из низкоуглеродистой стали обыкновенного качества https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=726_829_833
Для скрепления ответственных деталей узлов и конструкций применяют прутковый прокат из качественной среднеуглеродистой и легированной сталей https://gm-k.ru/instrument/kleshidlyaspilek/
Для изготовления гвоздей применяют как низкоуглеродистую сталь обыкновенного качества, так и специальные стали https://gm-k.ru/bsr/bsr1/bsr24x300.html
Крепежные изделия изготовляют из латуней, меди, алюминия и других цветных металлов и их сплавов https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=155_188_227&product_id=2476

Davidnox - Детали Из Пластика

25. 1. 2023 5:10

Корпус для майнинг фермы с разделением воздушных потоков для 6 видеокарт ColdCase6, обеспечивает лучшее воздушное охлаждение https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/plastikovyj-krepezh/gajki/
Благодаря модульной конструкции посадочных мест, корпус подходит под любые https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/nozhki-pribornye/

4 https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/plastikovyj-krepezh/gajki/
1 https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/klemmnye-bloki/sh-309/
Подетальные и сборочные чертежи https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/klemmnye-bloki/sh-310/

2 https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/kabelnyj-vvod/rezinovyj-kabelnyj-vvod/
4 https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/kabelnyj-vvod/rezinovyj-kabelnyj-vvod/
Визуализация https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/plastikovyj-krepezh/gajki/

Корпус для майнинг фермы с разделением воздушных потоков для 12 видеокарт ColdCase12 с 8 ветиляторами JMT AFC1212DE 1 https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/elektrotehnicheskie-izdeliya/klemmniki/
6A 120мм, обеспечивает лучшее воздушное охлаждение https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/klemmnye-bloki/sh-310/
Благодаря модульной конструкции посадочных мест, корпус подходит под любые размеры видеокарт(максимальные габариты ВК 340-145-70мм https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/kabelnyj-vvod/rezinovyj-kabelnyj-vvod/

Прайс-листы на Корпуса для РЭА в Иркутске, купить товары у надежных компаний и поставщиков по выгодной цене https://ke07.ru/catalog/potentiometer/
Отправьте заказ, напишите сообщение или позвоните по телефону поставщику https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/kabelnyj-vvod/rezinovyj-kabelnyj-vvod/

Бренд: LinkWorld https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/klemmnye-bloki/sh-310/
Гарантия производителя https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/elektrotehnicheskie-izdeliya/

Michaelbuh - What are the main differences between living in California and Oregon?

24. 1. 2023 20:14

Relocating from California to Oregon can be quite a change, as there are some major differences between the two states. California is known for its warm climate and bustling cities, while Oregon is known for its lush green forests and milder weather. Additionally, California is a much more densely populated state, while Oregon is more rural and sparsely populated. https://trentonbxsmh.pages10.com/The-Fact-About-moving-from-California-to-Oregon-That-No-One-Is-Suggesting-50225562 -
Transitioning from California to Oregon

MarioBup - Педиатр Отзывы

24. 1. 2023 11:28

В стоматологии требуется отличная координация движений и развитая мелкая моторика рук, отличное зрение и долговременная память https://www.energy-med.ru/diagnostika#!/tab/450642413-7]
Ведь малейшая неточность может причинить пациенту сильную боль или даже лишить его зуба https://www.energy-med.ru/dety#!/tab/450562509-3>платный

Первым делом, для эвакуации жидкости выполняется , так называемый торакоцентез https://www.energy-med.ru/chirurgiya
Под местной анестезией с помощью длинной иглы жидкость эвакуируется и исследуется https://www.energy-med.ru/dety
Это нужно и с лечебной целью, для того, чтобы пациент смог адекватно дышать, и с диагностической целью, поскольку жидкость эта отправляется на цитологическое исследование, исследование на туберкулез и прочее https://www.energy-med.ru/kosmetolog
Также пункция позволяет определить показания для дренирования плевральной полости при нахождении, например, воздуха или крови https://www.energy-med.ru/diagnostika#!/tab/450642413-7]

Для коррекции используют пародонт с проблемной области, расслаивая его на лоскуты, либо переносят лоскут с неба https://energy-med.ru/
Пародонту придают необходимую форму с помощью хирургических швов, которые удаляют через 10 дней https://www.energy-med.ru/dety

Непосредственным помощником врача является средний медицинский работник (см https://www.energy-med.ru/chirurgiya
) https://energy-med.ru/
В 1969 г https://www.energy-med.ru/drugoye
на каждого врача приходилось в среднем по СССР более трех медработников со средним медицинским образованием — фельдшеров, сестер, акушерок, лаборантов и др https://www.energy-med.ru/dety
В СССР средние медработники имеют широкую возможность продолжить свое образование в мединститутах и получить звание врача https://www.energy-med.ru/diagnostika#!/tab/450642413-7]
Во многих мединститутах имеются вечерние факультеты, на которых обучаются фельдшера, сестры без отрыва от производства (см https://www.energy-med.ru/drugoye
Медицинское образование) https://www.energy-med.ru/drugoye

Профессия врача доступна для получения в колледже и в университете, большинство которых предлагает обучение на очной форме https://www.energy-med.ru/terapiya
Для этого потребуется много сил и терпения (учеба занимает от 4 до 8 лет) https://www.energy-med.ru/drugoye
Выбор специализации зависит от предпочтений и возможностей абитуриента https://www.energy-med.ru/diagnostika#!/tab/450642413-7]

Специальность хирурга-стоматолога подразумевает тесное взаимодействие с врачами со всех областей стоматологии https://www.energy-med.ru/
Удаление зубов, хирург может провести, только после того, как терапевт утвердит невозможность их сохранения https://www.energy-med.ru/diagnostika

VernonLaf - enUnteft

24. 1. 2023 9:59

https://telegra.ph/Nude-Milf-Self-Pic-03-26

Alinanok - Позитивные новости России и Мира

24. 1. 2023 0:42

Позитивные новости в России и в мире доступны по ссылке https://drive-journal.ru

RichardUnalf - Алюминиевая Банка Вес

23. 1. 2023 9:32

Транспортные компании Иркутска https://vtorservice.ru/kontakty/

Эти транспортные компании доставляют грузы из Иркутска по России https://vtorservice.ru/uslugi/

Автомобильный транспорт востребован для перевозки грузов как в рамках области, так и на дальние расстояния https://vtorservice.ru/ceny/
В частности, он активно используется для отправки товаров в Сибирь из Москвы: расстояние между точками пути составляет более 5 000 км, расчетное время прибытия – 7-9 дней https://www.vtorservice.ru/post/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3

- Начните вводить: - название компании (например: ПЭК), - или услугу (например: курьер, контейнер, жд), - или улицу в Иркутске (например: ленина) - выберите из списка предложенных https://vtorservice.ru/kontakty/

Фиксированные цены без доплат https://vtorservice.ru/ceny/

Грузоперевозки по Иркутску на газели и подобных авто https://vtorservice.ru/kontakty/

FrankNenry - Интерьер И Дизайн

23. 1. 2023 9:27

Получив от вас одобрение интерьерных эскизов, наши специалисты консультируются со строителями https://sferahome.ru/komplektatsiya-i-dekorirovanie
Затем мы составляем техдокументацию на строительные работы, ведомость по отделочным материалам и завершаем подготовку дизайн-проекта https://sferahome.ru/dizajn-interera

Альтернативным вариантом бежевому применяют оттенки серого цвета https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-kafe
Если окна выходят на солнечную сторону, то применение серых тонов поможет визуально охладить комнату https://sferahome.ru/stroitelstvo

Ключевую роль в оформлении интерьера играет бюджет отводимый заказчиком на строительные и отделочные работы https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-kafe
До начала выполнения дизайн-проекта с заказчиком обсуждаются возможные варианты исполнения интерьера и вопросы стоимости того или иного решения
Для небольших гостиных самым удачным будет светлая отделка стен и темные мебельные предметы https://sferahome.ru/stroitelstvo
В совсем маленьких комнатках лучше использовать черный лишь в виде декоративных включений https://sferahome.ru/dizajn-interera

Статья в тему, спасибо за огромное количество идей https://sferahome.ru/stroitelstvo
Как раз планирую переделать старую трешку https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-restorana
Конечно, мне больше по душе минимализм, не люблю, когда все заставлено, нравится простор https://sferahome.ru/komplektatsiya-i-dekorirovanie
Причем, не просто простор, а вообще вариант объединения всего пространства в единое, без стен и преград https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-restorana
Однако, такое решение подойдет лишь для молодой пары без детей https://sferahome.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-domov
А для нас с супругой и сыном лишь совмещение кухни с гостиной, чтоб у каждого остался свой укромный уголок https://sferahome.ru/stroitelstvo

Во времена СССР было модным использовать огромные шкафы-стенки, занимающие большую часть пространства комнаты и выполняющие множество ролей одновременно https://sferahome.ru
Это был и сервант, и книжный шкаф, и подставка под телевизор и многое другое https://sferahome.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-domov
Эти стенки пространство и делали и без того небольшие комнаты еще меньше https://sferahome.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-domov

WalterTopsy - Диван Кровать Екатеринбург

23. 1. 2023 7:42

Металлический каркас с ортопедическими латами, высококачественный эластичный пенополиуретановый матрац создают ровное комфортное спальное место и придает дивану ортопедический эффект https://mebelgrad96.ru/store/divany/pryamye_divany/akkordeon/divan-palermo/
Диван-кровать в собранном виде занимает минимальную площадь, а при раскладывании имеет идеально ровную поверхность https://mebelgrad96.ru/store/divany/pryamye_divany/akkordeon/divan-orion-t1/

Металлический каркас с ортопедическими латами, высококачественный эластичный пенополиуретановый матрац создают ровное комфортное спальное место и придает дивану ортопедический эффект https://mebelgrad96.ru/guestbook/
Диван-кровать в собранном виде занимает минимальную площадь, а при раскладывании имеет идеально ровную поверхность https://mebelgrad96.ru/store/detskaya-mebel/detskie_garnitury/?page=2

Интернет магазин компании приглашает вас купить диван, идеально подходящий именно для вас https://mebelgrad96.ru/store/divany/pryamye_divany/klik-klyak/neo_19/
У нас вы встретите приятные оптовые цены и широкий ассортимент, представленный в каталоге https://mebelgrad96.ru/store/divany/uglovye_divany/sonata-5-du/
К вашим услугам качественный сервис и трепетное отношение к каждому покупателю https://mebelgrad96.ru/store/mebel_dlya_gostinoy/zhurnalnye_stoly/stol-zhurnalnyy-sibir/

Среди достоинств и преимуществ диванов интернет-магазина стоит отметить следующие: удобство и функциональность, различные варианты складывающих механизмов, широкий спектр дизайнерских решений https://mebelgrad96.ru/store/mebel_dlya_kuhni/stulya/stul-asti-komplekt-4-sht/

Сегодня существует большое количество различных предметов мебели, которые могут придать прихожей неповторимый индивидуальный вид и добавить функциональности https://mebelgrad96.ru/store/mebel_dlya_gostinoy/kresla/kreslo-livadiya/
Одними из них являются небольшие диваны для прихожей https://mebelgrad96.ru/store/divany/uglovye_divany/malahit-7-du-transformer/
По размерам, назначению и уровню комфорта они очень схожи с банкетками, отличаясь от последних немного более высокой спинкой и подлокотниками https://mebelgrad96.ru/store/divany/pryamye_divany/knizhka/prestizh-divan-krovat/
Большинство квартир в сегодняшних домах имеют не такие уж большие прихожие, поэтому разместить в них можно только достаточно компактные вещи https://mebelgrad96.ru/store/divany/detskie_divany/raduga/
Производители мебели прекрасно это понимают, и изготавливают диваны в прихожую небольшой длины и глубины: даже самые большие из них занимают не многим больше одного квадратного метра https://mebelgrad96.ru/store/mebel_dlya_spalni/spalnye_garnitury/spalnya-nikol/
На такой диванчик приятно присесть после прогулки, немного отдохнуть, без спешки снять сапоги или туфли и переобуться в мягкие домашние тапочки https://mebelgrad96.ru/store/divany/uglovye_divany/finka-uglovaya/
Можно положить сумки или пакеты с покупками перед тем, как снять верхнюю одежду https://mebelgrad96.ru/store/divany/pryamye_divany/akkordeon/

К сожалению, в данный момент у нас нет выставочного зала или реального мебельного магазина, где Вы могли бы посмотреть выставленную у нас мебель https://mebelgrad96.ru/store/mebel_dlya_spalni/spalnye_garnitury/spalnya-basya/
Но прямые контакты с проверенными мебельными фабриками позволяют Вам заказать интересующие Вас изделия по ценам производителей https://mebelgrad96.ru/store/divany/detskie_divany/neo_22/
Такие цены на диваны и кресла мы можем обеспечить, минуя наценки магазинов и дилеров, и исключить дополнительные наценки за аренду площадей https://mebelgrad96.ru/store/raskladushki/krovat-raskladnaya-briz-2/

RichardDoush - Купить Светильник Уличный Светодиодный

23. 1. 2023 7:35

Способ 2 https://led-svetilniki.ru/shop/products/ofisnyj-svetilnik-ofis-komfort-40-vt-nakladnoj
Воспользоваться специальным инструментом https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-orion-80-vt
Бывая в крупных гипермаркетах или строительных магазинах, вы, наверное, видели прибор для проверки лампочек https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetilnik-konsolnyj-svetodiodnyj-galad-volna-mini-led-40-shbu50-5100740ral7040d0ip6554sgorsgen1
Сам покупатель или продавец прикладывает цоколь лампы к соответствующему разъему тестера, и возникает звуковой сигнал https://led-svetilniki.ru/shop/catalog/prozhektory/tehnologii-sveta
Это говорит об исправности лампы https://led-svetilniki.ru/shop/catalog/svetodiodnye-moschnye-lampy-e40-high-power-lamps
Обычно такие тестеры оснащены разъемами не только для обычных, но и для люминесцентных и галогеновых ламп https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-shtrih-15-vt


На отечественном рынке светодиодной продукции представлено множество моделей светильников https://led-svetilniki.ru/shop/products/prom-m-4708-80w-ip54-8800lm
Большинство из них обещают высокие показатели светового потока https://led-svetilniki.ru/shop/osveschenie-kottedzhnyh-poselkov
В реальности больше половины имеют завышенные характеристики https://led-svetilniki.ru/shop/brands/varton-triumph-varton-triumf

Многие отдают предпочтение именно светодиодам, так как срок службы таких моделей и яркость света в несколько раз выше, чем у других аналогов https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-rusvet-rs-lpo-454000s-polikarbonat
В статье мы расскажем, как рассчитать мощность светодиодных ламп, необходимую для комфортного освещения помещения, об особенностях подбора освещенности помещений, а также, какими преимуществами обладают светодиодные лампы для дома в сравнении с лампами накаливания и какие погрешности могут быть при проведении расчетов https://led-svetilniki.ru/shop/products/ofisnyj-svetilnik-ofis-ip-54-25vt-dlya-ustanovki-v-reechnye-potolki-

Светодиодные люстры в настоящее время очень популярны в интерьере, они имеют множество особенностей, которые отличают их от предшественников https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-ofis-33-vt-vstraivaemyj-s-avarijnym-blokom
Они дают очень качественное освещение, но и цена на светодиодные люстры очень велика https://led-svetilniki.ru/shop/brands/super-street
Это объясняется сложнейшим процессом производства приборов освещения https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-ledel-l-street-120-turbine-diagramma-sh3

Распространенные типы ламп на российском рынке представлены галогенными, люминесцентными, стандартными лампами накаливания и светодиодными источниками https://led-svetilniki.ru/shop/catalog/adresnye-tablichki
Однако из всех категорий ведущими выступают светодиоды https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-ledel-l-industry-new-12-diagramma-d-s-nizkovoltnym-drajverom
Аналоги уступают им по целому ряду отличий, где главное – показатель мощности относительно энергопотребления https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-ledel-l-street-24-40-vt-econom
Именно об этом и расскажем подробнее https://led-svetilniki.ru/shop/catalog/svetovye-ukazateli

CharlesRot - Духовка Для Выпечки Хлеба

23. 1. 2023 7:35

Добрый день, спасибо большое за статью и ресурс в целом https://www.kondhp.ru/products/lenty-transporternye-khlopchatobumazhnye-rezinotkanevye-fetrovye-polotna-rukava
Планируем открыть магазин с кафе на трассе и соответственно организовать мини-пекарню с объемом выпечки до 500 стандартных булок 1 с в сутки плюс булочки и тд https://www.kondhp.ru/products/vzbivalnaya-mashina-mv-35um
Будем очень признательны если подскажете оптимальную конфигурацию оборудования https://www.kondhp.ru/products/mashina-dlya-formovaniya-testovykh-zagotovok-i8-shfz

Мы также предоставляем своим клиентам консультации, подбор оборудования для пиццерий и ресторанов, хлебопекарного оборудования, оборудования для кондитерских, барного и кафейного оборудования, оборудования для гостиниц и столовых, посудомоечного оборудования, гарантийное и послегарантийное обслуживание https://www.kondhp.ru/categories/khlebopekarnoe-i-konditerskoe-oborudovanie

Положите в посуду с мукой разведенные дрожжи и маргарин и вымесите гладкое тесто https://www.kondhp.ru/products/izmelchitel-sukhofruktov-vyazkikh-voloknistykh-produktov-shrotov-zhmyhov-iu-2s-svp
Накройте тесто салфеткой и дайте ему подойти в теплом месте (до увеличения в объеме и два раза) https://www.kondhp.ru/products/skovoroda-elektricheskaya-fritiurnitsa-sesm-02-0-45-0-5

Оплата заказов клиентами - юридическими лицами возможна только по безналичному расчёту https://www.kondhp.ru/pages/poleznye-konkurentnye-po-tsene-i-effektivnye-po-rabote-testomesilnye-mashiny-periodicheskogo-ili-nepreryvnogo-deistviya-smesitelnye-mashiny-smesiteli
Чтобы получить счет на оплату – свяжитесь с нашими менеджерами по телефону, электронной почте или оформите заказ через корзину https://www.kondhp.ru/products/liniya-po-proizvodstvu-pomadnykh-konfet
Указанная на сайте стоимость товара включает в себя НДС https://www.kondhp.ru/products/pechi-rotatsionnye-khlebopekarnye-fd-turtsiya

Для окончательной расстойки тестовых заготовок, перед выпечкой в печах, используются расстоечные шкафы ШРЭ https://www.kondhp.ru/products/pech-napolnaya-dlya-proizvodstva-konditerskikh-izdelii
Шкафы ШРЭ оснащены воздухоподогревателем с возможностью ступенчатой регулировки мощности, https://www.kondhp.ru/products/kotel-varochnyi-s-meshalkoi-b4-shkv-75-27-a
https://www.kondhp.ru/pages/drobilka-valkovaya-valtsevaya
https://www.kondhp.ru/pages/testomesilnye-mashiny-promyshlennye-ikh-tipy

Поставку фасовочно-упаковочного, упаковочного и кондитерского оборудования осуществляем по всей России https://www.kondhp.ru/categories/ekstruzionnye-mashiny
Наше оборудование работает в Самаре, Тольятти, Туле, Новгороде, Ульяновске, Пензе, Оренбурге, Саратове, Ростове, Белгороде, Улан-Удэ, Москве, Кургане, Краснодаре, Саратове, Энгельсе, Казахстане https://www.kondhp.ru/products/testootsadochnaya-mashina-mtk-50

LeonardGog - Термолифтинг

23. 1. 2023 7:30

хронические заболевания в фазе обострения https://marera-clinic.ru/services/mikrotoki

При сочетании нескольких методик удается достичь более быстрого эффекта https://marera-clinic.ru/pricekollontailaserep

эпилепсия и психические расстройства https://marera-clinic.ru/contacts

Армирующие нити более плотные и длинные, благодаря чему достигается эффект более четких черт лица и овала https://marera-clinic.ru/services/rf-lifting
Рекомендуется при незначительных признаках старения https://marera-clinic.ru/services/fotoomolojenie

3 https://marera-clinic.ru/services/pilingi
Уменьшение акне https://marera-clinic.ru/services/lipolitiki

1 https://marera-clinic.ru/services/resnitsi
Аппарат (Термаж) –